Henningwapen

Simboliek van die Bondswapen

Die wapen van die Peter Henrich Henning Familiebond is in Goewermentskennisgewing no 1353 in Staatskoerant 9791 van 21 Junie 1985 amptelik kragtens die Heraldiekwet (Wet 18 van 1962) geregistreer en word as volg beskryf: Wapen: Gedeel rooi en blou, by die middelpunt 'n ossewawiel, daaroorheen 'n swaardlemkruis, alles silwer, vergesel in die skildhoof regs van 'n Afrikanerbul en in die skildvoet regs van 'n kasteel, en links, oor die arm van die kruis heen, van 'n klimmende leeu, alles goud; 'n silwer skildhoof.

Simboliek