Jacob Albertus Van Wyk
 Voorgeslagte |  Nageslagte |  Foto(s)
Genealogiese no.  
Voorname  Jacob Albertus
Van  Van Wyk
Geslag  Manlik
Vader  Frans Petrus Van Wyk
Moeder  Hester Maria Josina Strauss
# ste kind van vader  0
Noemnaam  Japie
Geboortedatum  1935-6-9
Geboorteplek  Grootdrink
Doopdatum  
Doopplek  
Sterfdatum  
Sterfplek  
Huwelike
No. Naam Datum Plek Nota
1 Petra Henning  1958-5-10  Parys   
Kinders
No. Naam Geslag Ander ouer Geboortedatum
1 Kari-Veda Van Wyk Vroulik  Petra Henning  1960-8-26
2 Melezé Van Wyk Vroulik  Petra Henning  1964-1-19
3 Elviera Van Wyk Vroulik  Petra Henning  1975-7-5
Geskiedenis
Hy word gedurende 1981 die parlementslid vir die kiesafdeling Gordonia. Gedurende 1986 word hy deur Staatspresident PW Botha aangestel as Adjunk-minister van Waterwese. Mettertyd word die adjunk-ministersportefeuljes van Grondsake en Finansies bygevoeg. Hy word gedurende 1993 deur Staatspresident FW De Klerk as Minister van Omgewingsake en Waterwese aangestel en dien tot April 1994 toe die ANC die regering van Suid-Afrika oorgeneem het.
Voorgeslagte
/¯¯ {vvvName}
/¯¯ {vvName}
\__ {vvmName}
/¯¯ Frans Petrus Van Wyk
/¯¯ {vmvName}
\__ {vmName}
\__ {vmmName}
Jacob Albertus Van Wyk
/¯¯ {mvvName}
/¯¯ {mvName}
\__ {mvmName}
\__ Hester Maria Josina Strauss
/¯¯ {mmvName}
\__ {mmName}
\__ {mmmName}
V = Vader  |  M = Moeder
Nageslagte
Jacob Albertus Van Wyk
    Kari-Veda Van Wyk  
    Melezé Van Wyk  
    Elviera Van Wyk